HP Pavilion 11-n016tu x360 PC نرمافزار برای Windows دانلود رایگان

نرمافزار برای تبلت HP Pavilion 11-n016tu x360 PC در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : HP Pavilion 11-n016tu x360 PC drivers
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2015.03.31
انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C
اندازه : 217.87 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 145
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 11-n016tu x360 PC

 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  205 جستجوها
 • HP Pavilion 11-n016tu x360 PC سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 12.­500.­0.­6.­1803 A

  اندازه : 21.99 Mb   (MSZIP)

  203 جستجوها
 • HP Pavilion 11-n016tu x360 PC نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 5.­0.­3.­3907

  اندازه : 145.8 Mb   (MSZIP)

  203 جستجوها
 • Intel Trusted Execution Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 1.­0.­0.­1050

  اندازه : 53.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  203 جستجوها
 • Intel Inter-Integrated Circuit (I2C)

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 603.­9600.­1948.­28229

  اندازه : 953 Kb   (INSTALLSHIELD)

  178 جستجوها
 • HP Pavilion 11-n016tu x360 PC نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  175 جستجوها
 • Intel General-Purpose Input/­Output (GPIO) Host Controller

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 603.­9600.­1948.­28229

  اندازه : 934 Kb   (INSTALLSHIELD)

  175 جستجوها
 • System Event Utility

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  171 جستجوها
 • HP Pavilion 11-n016tu x360 PC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.12.19   انتشار : F.­17 A

  اندازه : 6.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  170 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 18.­0.­4.­81

  اندازه : 145.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  168 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  163 جستجوها
 • HP Pavilion 11-n016tu x360 PC نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.04   انتشار : 8.­01.­11

  اندازه : 88.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  158 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP تبلت ها